zaterdag 3 januari 2009

Gaza: NO political solution...Vandaag daalt "de ijzeren vuist" voor de zevende dag neer op de Gaza-strip.

Doorgaan Israel, doorgaan... Blijf Hamas viseren, bombarderen, evaporeren, fileren, vierendelen, massacreren. 

Want tegenover die ijzeren vuist staat er GEEN politieke oplossing voor het Palestijns conflict, in tegenstelling tot wat de Linkse Kerk wereldwijd beweert, in tegenstelling tot wat de apologisten en appeasers van het islamisme ook mogen voorop stellen.

Om de eenvoudige reden dat dit conflict NIET over territorium gaat, maar over redeloze jodenhaat. Judenhass die de islam werd ingebakken door de zelfverklaarde profeet Mohamed. De koran en hadiths getrouw, is het voor moslims sindsdien ABSOLUUT ONVERDRAAGLIJK dat er een Joodse staat zou bestaan in "the heartland of islam" (Dar Ul-Islam).

Bekijk bovenstaand kaartje en merk op dat Israël een onooglijk stipje vormt in een immens vijandelijk gebied dat zich - as we speak - blijft uitbreiden als een kanker. Aan territorium hebben de moslims, zoals u kan vaststellen, geen gebrek.

Zelfs al zou Israël vandaag alle zogenaamde "occupied territories" compleet overlaten aan de Arabieren en tegemoet komen aan ALLE eisen die zij vandaag stellen, zelfs dàn nog zouden de Arabieren genoeg redenen verzinnen om de strijd verder te zetten.

Tot de laatste Jood is verdwenen uit het Midden-Oosten. Want dàt is het uiteindelijke doel. Niet alleen van Hamas, maar ook het doel van Fatah (Abu Abbas) en alle andere islamitische organisaties uit de regio. Hamas wil dat doel zo snel mogelijk bereiken, de andere organisaties willen er rustig de tijd voor nemen. Maar de uitkomst is dezelfde.

Is deze aanval op "Hamastan" (Gaza) dan een oplossing? Ja, de minst slechte.

Israël weet dat het Hamas niet kan uitroeien, want een "mentale stoornis" kan je niet uitroeien, een besmettelijke ziekte krijg je nooit compleet onder controle. Maar je kan Hamas wel kreupel slaan, haar macht fors inperken, zodat er jaren zullen verstrijken vooraleer ze als organisatie sterk genoeg staat om Israël opnieuw het leven zuur te maken.

Met deze raid op de Gaza-strip zullen ook alle andere partijen (Hezbollah, Iran, Syrië...) zich nu realiseren dat Israel bijlange niet van plan is met zich te laten sollen...

Waarom Israel niet gewoon opgeven, het land gewoon overlaten aan "de Orks" (islamisten)?

Omdat Israel het front vormt van de grote oorlog tussen de Westerse beschaving en middeleeuwse barbarij (Mohamedanisme) uit het Midden-Oosten. Als Israël ooit mocht vallen, krijgt de "global jihad" zoveel "boost", dat wij in het Westen voor onze toekomst moeten vrezen. Dat kunnen wij ons nageslacht niet aandoen.

Israël, wij wensen Tsahal (het leger), de Joodse leiders en het volk een onvermurwbare kracht toe om Hamas binnen de weken die komen compleet de kop in te drukken. Sjalom!